Kişilerarası İletişimde Etkileme ve İkna Sanatı

Kişilerarası İletişimde Etkileme ve İkna Sanatı

Etkileme ve ikna kişilerarası iletişimde profesyonel yaşamın hemen hemen her anında var olan bir girişimdir.
Bu workshop’da , insanların tutum ve davranışlarının hangi faktörlerden etkilendikleri,ikna sürecinde yer alan öğeler ile iletişim ve etki’ye konu olan kavramlar, yüz yüze iletişim ve diğer kanallardan edinilen mesajların, kişiler tarafından değerlendirilme biçimleri ele alınacaktır.

Bu bağlamda ikna kuramları, iletişimde etkililiği arttıran etmenler, ikna edici iletişime direnme yolları ile eleştirel düşünme ve dinleme teknikleri de incelenecektir.
http://www.mediacatonline.com/tr/mci/yazworkshoplari.asp

07.03.2007

admin

Mesajınızı bırakın