1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı

1. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı

09.00 Kayıt

09.30 Açılış Konuşmaları

Melda Cinman (Şimşek)
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
İletişim Fakülteleri Dekanları


Orhan Erinç
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Zakir Avşar
RTÜK Başkan Yardımcısı

Cengiz Karakaşoğlu
RTÜK İstanbul Bölge Müdürlüğü

Kahve Arası

10.30 Çerçeve Sunuşlar

Medya Eğitimi: Medya Çözümlemesi
Hıfzı Topuz
İLAD Genel Başkanı

İletişim Çalışmalarında Yeni Bir Alan:
Medya Okuryazarlığı
Yasemin G. İnceoğlu
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Medya Okuryazarlığı Neden Gerekli?
Gülden Treske
RTÜK Temsilcisi

Yemek Arası

14.00 I. Panel: Medya Okuryazarlığı Kavramının

Doğuşu ve Gelişimi
Oturum Başkanı: Yasemin Giritli İnceoğlu
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Avrupa Birliği’nde Medya Okuryazarlığı
Cem Pekman
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Avrupa Birliği Çevre Politikalarında
Katılım Hakkı: Aarhus Sözleşmesi
Çağdaş Ceyhan

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Medya Okuryazarlığı Alanının Doğuşu
Ece Algan
Iowa Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümü

Eleştirel Yurttaşı Oluşturma Çabası Olarak
Medya Okuryazarlığı
Oya Şakı Aydın, Zeliha Hepkon
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi

Şenlik Etkinlikleri

24 Mayıs Salı

09.30

II. Panel: Medya Eğitimi Ve Okuryazarlığı
Oturum Başkanı: Esra Biryıldız
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Medya Okuryazarlığı Eğitiminde Temel
Kavramlar ve Uygulama Örnekleri
Mutlu Binark
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gazetecilik Öğrencilerini Medya
Okuryazarlığı ile Tanıştırmak:
“Haberi Okumak” Dersi Deneyimi
Mine Gencel Bek
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Medya Okuryazarlığı ve Yetişkin Eğitimi
Bahire Efe Özad
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Medya Okuryazarlığı ve Çocuk Eğitimi
Ülfet Kutoğlu
Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

BRT Çocuk Programlarının Yurttaşlık
Eğitimine Katkısı: Eğitim- Medya İlişkisi
Özlem Salman Günalp
Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kahve Arası

12.00

III. Panel: Yerellik-Ulusallık
Oturum Başkanı: Filiz Balta Peltekoğlu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Etkin Bir Medya Okuryazarlığı için Yerel
Olanaklar ya da Olanaksızlıklar
Derya Nacaroğlu
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Konya’da Yerel Gazete Okuma ve Yerel
Televizyon İzleme Davranışları
Büyyamin Ayhan
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ankara’daki Haber Muhabirlerinin
Tekelleşmenin Sonuçlarına Yönelik Değerlendirmeleri
Ömer Özer
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Şenlik Etkinlikleri

25 Mayıs Çarşamba

09.30

IV. Panel: Kültürün Görüntüsü -Görüntünün Kültürü
Oturum Başkanı: Nurçay Türkoğlu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Medya Okuryazarlığı: Erişim Sorunu,
Görsellik ve Sansasyonel
Nilgün Tutal Cheviron
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Görüntü ve Etnografik Anlatım
Erol Nezih Orhon
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Televizyon ve Gazete Haberlerinde
Toplumsal Gösterilerde Temsiller:
Bir Medya Okuryazarlığı Çalışması
Yurdagül Bezirgan Arar
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

Televizyonun Gücü: Kültürel Kodlar’dan
Kültürel Şoklar’a
Hülya Yengin, Banu Nihal İçağasıoğlu, Özge Uluğ
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Nebahat Akgün Çomak
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
Safiye Kırlar Barokas, İnci Çağlayan
İstanbul Kültür Üniversitesi
Fatma Kamiloğlu
Piyasa Araştırmaları Uzmanı

Kahve Arası

12.00

V. Panel: Yeni Ortamlarda Yeni Gereksinimler
Oturum Başkanı: Özden Cankaya
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Reklamlar Aracılığı ile Değişen Genç
Ebeveyn Kimlikleri
Kübra Karaosmanoğlu, Oya Dinçer Durmuş
Muğla Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Bireyin Yanıltıcı Bilgiden Korunması:
Yanıltıcı Reklamların Tüketici Üzerindeki
Etkileri
E. Eda Balkaş
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

İnternet Okuryazarlığı ve Dijital Uçurum
Selva Ersöz, Pınar Seden Meral
Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında
Medya Okuryazarlığının Önemi
İnci Çınarlı, Elgiz Yılmaz
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Şenlik Etkinlikleri

14.00

Genel Değerlendirme ve Sonuç

Oturum Başkanlarının Değerlendirmeleri

Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına:
Şifrelerin Ortaklığını Aramak
Nurçay Türkoğlu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Türkiye’de Medyanın Dönüşümü ve
Medya Okuryazarlığı Zemini
Beybin Kejanlıoğlu
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

06.05.2005

admin

Mesajınızı bırakın