Haber kaynağının açıklanması, kamu yararı ve ifade özgürlüğü

Haber kaynağının açıklanması, kamu yararı ve ifade özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına göre, gazetecilerin kaynaklarını açıklamama hakkı, kaynaklarının yasal veya yasadışı oluşuna bağlı bir ayrıcalık değil, aksine bilgi edinme hakkının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Devamı..

admin