Category ArchiveBasından

Yaşar Kemal’in iki vazgeçilmezi; röportajları ve çocuklar

Yaşar Kemal, çocukları anlatının merkezine koymakla kalmadı, onları kendi hayatlarının baş aktörleri haline getirdi, kendi sesleriyle konuşturdu; çocukların insan haklarını BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilanından çok önce gündeme getirdi.

Devamı..

BEŞİNCİ KUVVET Ötekinin Yolculuğu

Medya toplumun egemen olan kimlik tanımını oluşturmada, yaymada, insanların görüşlerini etkilemede, kontrol ve meşruiyet kazanmada son derece güçlü bir araç.

Devamı..

İngiliz medyasının “BAME” ile sınavı

“BAME” kullanımı, Black Lives Matter protestolarının ardından ve COVID-19 döneminde, bu grubun, sağlık eşitsizlikleri yüzünden yüksek ölme riski olan grup içerisinde olması nedeniyle, öne çıktı.

Devamı..

Kitap Tanıtımı ve Panel “İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri: Kavramlar, Nedenler ve Çözümler”

Haber kaynağının açıklanması, kamu yararı ve ifade özgürlüğü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına göre, gazetecilerin kaynaklarını açıklamama hakkı, kaynaklarının yasal veya yasadışı oluşuna bağlı bir ayrıcalık değil, aksine bilgi edinme hakkının ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Devamı..

Emeklilik, özgürleşme ve yeni yaşamın getirdikleri…

Gerek yurt içi gerek yurt dışında öğretmeye devam ediyorum, insanın mesleğini severek, en önemlisi de eğlenerek yapması kadar güzel bir şey yok. Gençlere verebileceğim en büyük tavsiye; ne iş yapıyorsanız severek ve işinizi eğlenceli kılarak yapın.

Devamı..

HRANT DİNK’İ MEDYA HEDEF GÖSTERDİ

Sosyal medyada algoritmalarla nefret üretimi

Bağımsız araştırmacıların farklı dillerde yaptıkları bağımsız araştırmalara her zamankinden fazla gereksinim var. Hrant Dink Vakfı’nın, düzenlediği panelde, çevrimiçi nefret söylemi ile mücadelede iyi örgütlenmenin yanı sıra, uzlaşı odaklı yaklaşımların izlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Devamı..

Nefret söylemi ne yana düşer, ifade özgürlüğü ne yana?

Nefret söylemi içeren ifadelerin, ifade özgürlüğünün sınırları dışında değerlendirilmesi ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik örneklerden biridir. Yapılan bu ayrım, ifade özgürlüğünün sınırlanmasında devletin yetkili kılındığı şeklinde değerlendirilebilir.

Devamı..

Medyanın eleştirisi

Medya eleştirisi, medya çalışmalarının kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmalı, bunun için de eleştirel değerlendirme için gazetecilik standartlarını kullanma şartı koşulmalı.

Devamı..