Category ArchiveGüncel

İNFODEMİ VE BİLGİ DÜZENSİZLİKLERİ

KADIN SEMPOZYUMU

SEMINAR II: REPRESENTATION OF LGBTI+ COMMUNITY IN TURKISH MEDIA

When: 15 March 2022, 16:00 — 17:30
Venue: Birkbeck 43 Gordon Square

Book your place

This event is free to attend – please register using the link above.

Seminar 2 (of 2) for researchers and students, led by Prof Yasemin Giritli Inceoglu as part of her BIH Visiting Research Fellowship

This seminar will focus on the perceptions of the position of the LGBTIQ + community, how the community faces discrimination and violence, the violation of their rights and mainly how all these violations of rights are represented in the media. 

Devamı..

SEMINAR I: MEDIA COVERAGE OF HATE SPEECH

When: 8 March 2022, 16:00 — 17:30
Venue: Birkbeck 43 Gordon Square

This event is free to attend – please register using the link above.

Seminar 1 (of 2) for researchers and students, led by Prof Yasemin Giritli Inceoglu as part of her BIH Visiting Research Fellowship

The aim of this seminar is to unveil the existence and the rise of hate speech in the absence of an independent, accountable and transparent media, explore solutions and make recommendations to combat the problem.

Yasemin Giritli Inceoglu is a Professor of Journalism. She worked as an academic in Marmara University (1984–2004) and Galatasaray University (2004–2016). She was the former dean of the Galatasaray University,

Devamı..

İfade Özgürlüğü ve Medyada Nefret Söylemi

Beslenme ve Sağlık İletişim Konferansı

Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü

Ulusal çıkar savunuculuğu ve gazetecilik

İktidarlar ulusal çıkar savunuculuğuna soyunmuş “vatansever” bir medya beklentisi içinde olurlar. Ancak burada en büyük kurban kamunun bilme hakkı olan gerçeklerdir. Propagandaya aracılık etmemek adına gazetecilerin gönüllü otosansür mekanizmasını devreye sokmak gibi bir zaafa düşmemeleri gerekir.

Devamı..

Gazetecilik ve kamu yararı

Kamu yararı, güvenli, sağlıklı ve tam işleyen bir topluma sahip olmayı gerektirir. Demokraside gazetecilik bu konuda merkezi bir rol oynar. İnsanlara demokratik sürece katılmaları için ihtiyaç duydukları bilgileri verir.

Devamı..

Gazeteci-aktivist ikilemi

Özgür gazeteciliğin olmadığı, hak ihlallerinin yaşandığı ülkelerde, gazetecilerin birbirleriyle dayanışması gerekliliği birçok ülkenin gazetecilik deklarasyonunda mevcut, hatta bu bir etik zorunluluk. Yalnız söz konusu dayanışmayı aktivizm gibi sunmak da sorunlu.

Devamı..