Sleek & Beautiful

Yayınlar

Sleek & Beautiful

JOURNALİSM'A PEACEKEEPİNG AGENT' AT THE TİME OF CONFLİCT

Journalism ‘a Peacekeeping Agent’ at the Time of Conflict offers various perspectives to the question ‘Could journalism play a rose as a peacekeeing agent in many contexts pf conflict? with the contribution of academics from different countries.

Sleek & Beautiful

İNTERNET VE SOKAK

Günümüzün bu kendinden çok söz ettirmeye başlayan dijital aktivizm türleri ile toplumsal hareketler arasındaki etkileşimi irdeleyen kitabımızda, sosyal medyayı çeşitli anlamlarda yaşama dokunduğu yönleriyle de ele almaya çalıştık.

Sleek & Beautiful

AZINLIKLAR, ÖTEKİLER VE MEDYA

Özne "öteki" üzerinden kendisini tanımlar, özne için "öteki" vazgeçilmezdir, varoluşunu tanımlayabilmesinin zorunlu koşuludur. Toplumsal anlamda bir yapının kendini tanımlayabilmesi için de "öteki"ne ihtiyacı vardır ve "öteki" olmadan kendi konumunu belirleyemez.

Fotoğraflarım

Sleek & Beautiful
Sleek & Beautiful
Sleek & Beautiful
Sleek & Beautiful

-

Son yazılarım

6 Nisan 2021 No Comments

109- Yasemin Giritli İnceoğlu

BÖLÜM ÖZETİ Akademisyen nasıl olunur? Soruyu, bilim iletişimci ve akademisyen Prof. Ama bu kitabın çok daha fazlasında da var … Küçük yaşta hem ABD, hem öğretici, akademisyen olmadan önce balerinlikten rehberlik, modadan görünme pek çok farklı sahada deneyim kazanan Yasemin İnceoğlu ile ailesinden de söz açtık. Hem onu, hem de hukuk profesörü çocukları Prof. Dr. […]