Güncel

"Kürtaj" Paneli


Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi kürtajı farklı bakış açılarıyla tartışmaya açıyor. Kürtajın hukuki, felsefi, sosyolojik boyutları tartışılacak. Medyanın kürtajı ele alma biçimi değerlendirilecek. Konu ile ilgilenen herkesi panele bekliyoruz.