Makaleler

INTRODUCTION OF MEDIA LITERACY COURSE IN TURKEY’S CURRICULUM


Turkey, a secular state with a population of 99 per cent Muslims is of strategic importance with its geopolitical location where West meets East .Following 1999, the year of its official candidature to the European Union, Turkey is currently a country at the doorstep of EU although various debates on her status of democratization, human rights and fundamental freedoms in the country are still ongoing.

Devamı..

The Caricature Controversy Global Media and the Manipulation of Civilizations


Yasemin İnceoğlu* İnci Çınarlı** Media Studies is an emerging discipline in Asia and is of enormous significance at a time when many of the countries in this region are witnessing struggles, both within the state apparatus and without to establish enduring democratic institutions and processes. This is the second essay in the series on global media (Media Studies) by two media scholars from Galatasaray University...

Devamı..

Media Studies: Turkey ‘Media Literacy’ Why it is So Critical to Democratisation Process in Turkey


‘Media Literacy’
Why it is So Critical to Democratisation Process in Turkey
Yasemin İnceoğlu* İnci Çınarlı**
Media Studies is an emerging discipline in Asia and is of enormous significance at a time when many of the counties in this region which is witnessing struggles, both within the state apparatus and without to establish enduring democratic institutions and processes. We begin a section on Media Studies that will explore new themes in the area. This article, the first of a series of commentaries by two media scholars from Galatasaray University, is on the critical relevance of encouraging media literacy in Turkey.

Devamı..

Global Medya ve Uygarlıkların Manipülasyonu: Karikatür Krizi*


Yasemin İnceoğlu•
İnci Çınarlı••
İslam peygamberi Muhammed’i ve onun kişiliğinde bütün Müslümanları terörist gibi tasvir eden ve hakaret niteliği taşıyan karikatürler Danimarka gazetesi Jyllands-Posten’de ilk kez 30 Eylül 2005’de, daha sonra da diğer birçok ülkede “dayanışma” amacıyla yayımlandılar. Önceleri sadece sessiz protestolara neden olmuşken, sonradan ölümler, yaralanmalar, tutuklamalar, maddi hasar, protestolar, Danimarka mallarının boykotu türünden ekonomik kayıp ve diplomatik Gerilimlere sebep olmuştu.

Devamı..

Saddam'ın İdamının Ardından


Yasemin İnceoğlu
Global medya Saddam'ın idamıyla ilgili şu soruları hiç sormadı: Saddam 'canavarı'nı kimler yarattı, kimler Saddam'ı Irak'ın meşru lideri olarak tanıdı, Saddam'ın Batılı suç ortakları kimlerdi?..

Devamı..

İnsana Rağmen Küreselleşme...


*Cevahir EVREN
Neo liberal küreselleşme, siyasal olarak Birleşik Amerika'nın liderliği, ekonomik olarak uluslararası sermayenin egemenliği, kültürel olarak da, tek düze bir tüketim kültürünün egemenliği ve mikro milliyetçi ile mikro dinci akımlar olmak üzere üç başlık altında toplanabilir.

Devamı..

Kitle İletişim Araştırmalarında Medya-İktidar İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi


Açık Radyo

Kitle iletişimi araştırmalarının incelendiği üç dönemden ilki, 1910’larda başlayıp 1940’a kadar süren evredir; bu evrede, kitle toplumunun ortaya çıkması, I.Dünya Savaşı döneminde kitle iletişim araçlarının propaganda ve manipülasyon amaçlı kullanımları ve totaliter rejimlerin yükselişi gibi etmenlerin etkisiyle, güçlü medya karşısında pasif, “atomize olmuş kişiler” görüşünün başatlık kurduğu söylenir.

Devamı..

Medyayı doğru okumak...


Yasemin İnceoğlu
Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan farklı formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vs.) iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Center for Media Literacy'nin (Medya Okuryazarlığı Merkezi) kurucusu ve Başkanı Elizabeth Thoman; medya okuryazarlığının, öğrencilerin yalnızca gördükleri medya ürününü okumalarını değil, aynı zamanda onu yaratma sürecinde de etkin rol almalarını gerektiren bir hareket olduğunu vurgular.
Bu konudaki ilk sistematik tanımlamayı Finli araştırmacı Sirkka Minkkinen 1978'de yapmıştır.

Devamı..

Medya Okuryazarlığı Eleştirellik İster!


Yasemin İnceoğlu
Medya Okuryazarlığı Konferansı, genel değerlendirilme ile sona erdi. Oturumlarda, Kejanlıoğlu, Türkoğlu ve İnceoğlu, "eleştirel yurttaşlığa" vurgu yaptılar. Özever, "Eleştirel yurttaşa olan ihtiyaç medyanın mülkiyet yapısı nedeniyle elzem" dedi.
BİA Haber Merkezi (İstanbul)
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin "İletişimciler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı, bugün (Çarşamba) Konferansın oturum başkanlarınca değerlendirilmesi ile sona erdi.

Devamı..

"Medya okuryazarlığı hızla yaygınlaşmalı"


Yasemin İnceoğlu
Medyanın sunduğu iletinin kamuoyunda anlamlandırılmasının önemine işaret eden akademisyenler, Medya Okuryazarlığı Konferansı'nda, bilinçlenme için akademik ve toplumsal düzeyde tanıtım ve eğitim çalışmaları yapılması gerektiğini açıkladılar.
BİA (İstanbul)
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin "İletişimciler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği I. Uluslararası Medya Okuryazarlığı Konferansı başladı.

Devamı..