Makaleler

Hindistan'da araştırmacı gazetecilik tehdit altında


Yasemin İnceoğlu
Her ne kadar Hint bürokrasi kültüründe "bilgi verme", "bilgiyi kamu ile paylaşma" alışkanlığını reddeden bir tavır sergilense de demokratik değerlerin baş savunuculuğunu yapan araştırmacı gazetecilik ülkedeki politik yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında çok önemli bir rol üstlenmekte.

Devamı..

Savaşta medya cephesi


Yasemin İnceoğlu
Global medya özellikle Soğuk Savaş sonrası askeri operasyonları ele alışında daha önceki deneyimlerine göre özgür medya düşüncesinden daha da uzaklaşarak, adeta bir propaganda bürosu biçiminde faaliyetlerini sürdürmekte başarılı oldu.

Devamı..

Global Medya ve Savaş


Yasemin İnceoğlu
Basın özgürlüğünün işlerlik gösterdiği sayılı ülkelerden biri olan ABD’nin Virginia eyaletinde, 12 Haziran 1776’da kabul edilen “Virginia Bill of Rights Haklar Bildirisi” 1787 tarihli Amerikan Federal Anayasasında ilk on değişiklik olarak 15.12.1791’de onaylanmıştır.
Bu bildirinin 12.maddesi “basın özgürlüğü özgürlüklerin büyük kalelerinden biridir ve hiçbir zaman müstebit hükümetler dışında bir yönetim, onu kısıtlayamaz” demektedir. Bu kavram 1791’de kabul edilen değişiklik sonucu ABD Anayasasında da yer almıştır.

Devamı..

TV denetim sistemlerinden örnekler


Yasemin İnceoğlu
İsveç’te özel radyo ve televizyon yoktur. Televizyon, devlet malı da değildir. Yayın kuruluşları kamu yararına çalışırlar. İsveç Yayın Kurumu (Severiges Radio-SR) limited bir şirket olup hisselerinin yüzde 60’ı halk kuruluşlarına (popular movement), yüzde 20’si başta telsiz sektörü olmak üzere sanayiye ve yüzde 20’si basına aittir.
Devletin sermaye iştiraki yoktur. Ancak, SR’nin yönetim kurulunun başkanını ve beş üyesini tayin etmekle yönetimi kontrol üstünlüğüne sahiptir. Diğer beş üyeyi hissedarlar seçer.

Devamı..

Child Pornography on the Internet


Child Pornography on the Internet

Y.İnceoğlu - Ş.Özerkan
Abstract Today, there has been a gradual development in the information network by means of internet medium.This study aims to draw attention to the existence of some frontiers in web-sites terms, especially concentrating on “children pornography” on web-sites; through reaching any web-sites through Internet be a right which should not be restricted since we have been experiencing the “information age”.

Devamı..

Medyada 'Kadın' İmajı


Yasemin İnceoğlu
Bir yandan gelenek, görenek, aile ve din baskısına maruz kalan diğer yandan, devletin eğitim, iş, sosyal güvence ve sağlık hizmetinden yeteri kadar faydalanamayan Türk kadını, sırasıyla kendini 1970'li yıllarda sol kanadın liderliğindeki kadın hareketi içinde, daha sonra da 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin depolitizasyon süreciyle birlikte, kadın kimlik kavramları ile cinsiyet rolleri arasındaki ilişkiler sürecinde buldu

Devamı..